Anhui Feikai Electronic Technology Co., Ltd.

Address: Tonghe Road and Development Road Intersection, Sixian Development Zone, Anhui Province

Mobile phone: +86-13956856886 +86-13955779760

Tel: +86-0557-3586776 3586886 3586996

Fax: +86-0557-3586776

E-mail:www.fk6886@vip.163.com


Wuhan Office
Gao Yan: +86-13037158372 +86-027-87645006


Nanjing Office
Zhong Chengdong: +86-13851782913


Hefei Office
Pan Minjie: +86-13637095118 +86-0551-63653223


Hangzhou Office
Lu Shujun: +86-15988847686


Ningbo Office
Zhou Kuijiang: +86-13355957832


Changsha Office
Guo Weiliang: +86-0731-85579699 +86-13875858722

  • Official WeChat

  • Mobile website